Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
118/TT - UBND26/11/2018Tờ trình đề nghị thẩm tra tiêu chí số 2
98/BC - UBND19/11/2018Báo cáo thực hiện tiêu chí số 17
96/BC-UBND19/11/2018Báo cáo thực hiện tiêu chí giao thông
116/TTr/ UBND14/11/2018Đề nghị khen thưởng năm 2018
80/BC-UBND23/10/2018Báo cáo hoạt động của hội đồng PBPL năm 2018
79/BC-UBND23/10/2018Báo cáo hoạt động PBPL năm 2018
78/BC-UBND18/10/2018báo cáo tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
77/BC-UBND15/10/2018Báo cáo rà soát, đánh giá thực hiện hoà giải cơ sở trogn bạo lực gia đình
54/BC-UBND17/9/2018Tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo
26/KH-UBND27/8/2018Tuyên truyền NQ, Thông qu kỳ họp thứ 5 quốc hội
09/NQ- HĐND26/7/2018Phê duyệt kế hoạch phát triển KTXH; QP-AN năm 6 cuối năm 2018
Số 10 /NQ-HĐND26/7/2018Phê chuẩn quyết toán NSNN
Sô: 11/NQ - HĐND26/7/2018Hỗ trợ nhà văn hóa 2018
41/BC-UBND20/6/2018Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018
43/BC - UBND12/6/2018Sơ kết 5 năm thực hiện NQ 29/NQ - TW
48/UBND11/6/2018Rà soát thống kê số lượng giáo viên nghỉ hưu
6/BC - UBND21/2/2018Hoat động tín ngưỡng tôn giáo dịp tết 2018
11/QD-UBND09/2/2018Kiện toàn ban nông nghiệp
1/1