Hoằng Thái là xã đồng bằng nằm ở vùng Đông Nam của huyện Hoằng Hoá, cách trung tâm huyện 3,0  km về phía Bắc. Phía Tây có tuyến đường tỉnh lộ 510 chạy qua theo hướng Bút - Quăng; phía Nam có tuyến đường Thịnh Đông đang xây dựng dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021 với chiều dài qua địa giới hành chính xã 1,8 km. Có tổng diện tích đất tự nhiên là 284,95ha, trong đó: Diện tích đất nông nghiệp là 185,94 ha; có 1.112 hộ, với 4.193 khẩu.

-Xã đã triển khai thực hiện tốt phong trào .Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh gắn với phong trào thi đua Chung sức xây dựng NTM; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn ngày càng thu hút được nhiều người dân tham gia. Hiện nay tất cả 5/5 thôn sau khi sáp nhập đều được công nhận thôn văn hóa 3 năm liên tục chiếm tỷ lệ 100%; danh hiệu gia đình văn hóa đạt trên 85%; trung tâm văn hóa thể thao xã, thôn đạt chuẩn theo quy định.

- Công tác phát triển giáo dục, y tế được chú trọng; xã Hoằng Tháiđạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập THCS mức độ 3, đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2.

Triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh (trên người); tình hình dịch bệnh khi xảy ra được khoanh vùng, kiểm soát kịp thời; các hoạt động an toàn thực phẩm được xã quản lý đảm bảo theo quy định; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91,0%.

- Công tác bảo vệ môi trườngtrên địa bàn toàn xã luôn luôn được chú trọng, các thôn đều câu lạc bộ bảo vệ môi trường để giữ gìn vệ sinh chung, quy định lịch tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm ít nhất 01 tuần/lần và chủ nhật hàng tuần;phát động chỉnh trang cảnh quan nông thôn sáng- xanh- sạch- đẹp.

Các thôn có hương ước về giữ gìn vệ sinh môi trường chung được quy định thời gian tổng vệ sinh vào sáng chủ nhật hàng tuần; mỗi hộ gia đình đều có thùng đựng rác thải, rác thải được thu gom thường xuyên và chuyển ra khỏi địa bàn xã bình quần 4-5 ngày/lần.

Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Tỷ lệ khu dân cư được công nhận đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự trên địa bàn xã là 5/5 thôn và 3 cơ quan trường học được công nhận tiêu chuẩn về an ninh trật tự.

Nhờ tập trung phát triển sản xuất, góp phần làm tăng thu nhập, giảm nghèo cho người dân trên địa bàn. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,8 triệu đồng/người/năm;năm 2021 đạt 58,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,17%. Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao đng.2.101/2.134 = 98,45%